Mia noto: ~し兼ねない・~し兼ねる

彼ならばそんな事をし兼ねない
Oni povas facile imagi, ke li povas aŭdaci tiel. 

彼女は絶望の余り自殺し兼ねない有り様でした。
Ŝi estis en tia granda malespero, ke ŝi apenaŭ ne mortigis sin. 

僕には理解し兼ねる
Mi ne povas kompreni;    Tio estas ekster mia kompreno. 

賛成し兼ねる
Mi ne povas aprobi;    Tio estas ne aprobebla. 

引用:宮本正男 編『日本語エスペラント辞典』JEI刊

広告
コメント・トラックバックは受け付けていません。