月別アーカイブ: 12月 2008

Raraj ibisoj venos al nova vartejo en Urbo Izumo

En la 19a decembro, MOE ( Ministrejo de Medio ) decidis inaŭguri novajn vartejojn de la ibisoj Nipponia nippon klasifikitaj kiel naturaj monumentoj specialaj.  Unu el la vartejoj sidos en Urbo Izumo, Gubernio Shimane.

Monto Nokogiriyama ( ĉe la monta supro )

  鋸山

    夏目漱石

 

鋸山如鋸碧崔嵬

上有伽藍倚曲隈

山僧日高猶未起

落葉不掃白雲堆

吾是北東帝京客

登臨此日懐往昔

咨嗟一千五百年

十二僧院空無迹

只有古仏坐磅磅

雨蝕苔蒸閲桑滄

似嗤浮世栄枯事

冷眼下瞰太平洋

 

     Monto Nokogiriyama

               Natsume Sôseki

Monto Nokogiriyama estas verde krude kruta, kiel segilo laŭ sia nomo.  

Iu templo kuŝas apud sinua vojo sur la monto.  

La suno jam leviĝis alte en la ĉielo, sed pastroj neniel vekiĝos en la templo.  

Neniu balaos velkajn foliojn sur la tero, jen tavolas blankaj nuboj en la aero.  

Mi estas vojaĝanto el la norde transa metropolo.  

Grimpinte sur la monton, hodiaŭ mi imagas la paseon,

ĝeminde pri la pasintaj mil kvincent jaroj.  

Dekdu kartuzioj vane lasis nenian postsignon,

nur sidas abundo da ŝtonaj statuoj de Budho.  

Batite de pluvoj, kovrite de muskoj, ili rigardas la socion ripeti peripetiojn.  

Kvazaŭ la statuoj plu ridus al laika mondo,

tiel ili ankoraŭ vidas malsupren al Pacifiko.  

 

Monto Nokogiriyama ( survoje al la monta supro )

  鋸山

正岡子規

独踞岩窟望塵寰

浩浩胸懐身覚閑

撩乱桜花粘仏頂

氤氳雲気撲人顔

山中寒燠関心外

世上陰晴反掌間

下瞰海門風浪悪

捲烟蕃船入京湾

来上房州第一峰

岡巒環拱碧千重

長空連海看孤鶻

金石成山無老松

雨蝕仏衣苔迹密

花蔵仙洞露痕濃

倏然雲起腥風気

何処陰崖有臥竜

     Monto Nokogiriyama

               Masaoka Shiki

 

Mi sola kaŭras en groto, vidante al laika sfero. 

Mi sentas vasta en mia koro, kvieta en mia korpo. 

Pluvo de ĉerizaj floroj falas sur la kapo de ŝtonaj Budhoj. 

Nubo da nebulo elspiras min, kvazaŭ karesus mian vizaĝon. 

Ĉia ajn klimato en la monto vadas ekster mia koro. 

Ĉia ajn vetero en la mondo pasas preter miaj manoj. 

 

Rigardante al la mara kanalo;

Ventoj kaj ondoj fariĝas pli malserenaj.

Fumante el sia fumtubo, alilanda ŝipo eniras al Golfo Tokio. 

 

Supren grimpinte sur monton la plej admirindan en Provinco Awa;

La apuda montaro ĉirkaŭprenas mil mejlojn da verdo. 

Falko sola flugas tie, kie granda ĉielo tuŝas la maran horizonton. 

Malmolaj ŝtonoj elfaris la monton sen eĉ malnova pino. 

 

Ŝtonaj Budhoj portas muskon sur sia korpo, ĉar pluvo penetris tra ilia vesto. 

Floraj petaloj tegis la sanktan groton, tie roso lasis dense sian postsignon. 

Subite nubo naskiĝas, vento odoras je sango. 

Ŝajnas, ke drako ie kaŝiĝas en la monta kavo. 

 

Monto Nokogiriyama ( supren la monton rigardante sur la tero )

  鋸山

    夏目漱石

君不見鋸山全身石稜稜

古松為髪髪鬅鬙

横断房総三十里

海涛洗麓声渤漰

別有人造圧天造

劈巌鑿石作隧道

窟老苔厚竜気腥

蒼崖水滴多行潦

洞中遥望洞外山

洞外又見洞中湾

出洞入洞幾曲折

洞洞相望似連環

連環断処岸嶄窄

還喜奇勝天外落

頭上之石脚底涛

石圧頭兮涛濯脚

     Monto Nokogiriyama

                   Natsume Sôseki

Vi rigardu Monton Nokogiriyama tute rokeca. 

Maljunaj pinoj kreskas densege kiel hararo. 

Mi transiris tridek mejlon en Regiono Bôsô. 

Ondoj lavas la bordon tondrege. 

Dume jen artefaroj regas la naturon. 

Oni iam konstruis la tunelojn, fosante rokojn, borante ŝtonegojn. 

Kiel faŭkoj de drako, tiuj estas malfreŝaj, musko-kovritaj, kaj sango-odoraj. 

Interne de la faŭkoj kun verdaj muroj, gutantaj akvoj faris multajn flakojn. 

Vade en unu faŭko, mi vidis foren al monto ekster la faŭko,

veninte el la faŭko, mi vidis ree al maro en la venonta faŭko. 

Mi ripetis transiri en kaj el la faŭkoj sur la serpenta vojo. 

La faŭkoj mienas kiel ligitaj ĉeneroj,

kuŝas krutaj bordoj sub miaj paŝoj, ĉe la rompitaj ĉeneroj. 

Mi ree ĝojis mire la pitoreskajn pejzaĝojn. 

Jen rokoj super mia kapo, ondoj sub miaj piedoj,

kvazaŭ rokoj subpremus mian kapon, ondoj lavus miajn piedojn. 

Monto Nokogiriyama ( komence )

Monto Nokogiriyama staras en Urbeto Kyonan-machi, Gubernio Chiba. 

Jen tri ĉineskaj poemoj versitaj de japanaj literaturistoj: Nasume Sôseki kaj Masaoka Shiki.